Home
Home-NL atelier L2 art+design Kunstgalerie Masterclass Artsupplies Culinair Netwerk Publiciteit OVERMUNTHE KUNZfetti
Home Home


Exhibitions 2010-2018

Barcelona - Boedapest - København

London - Malmö - Paris

Vienna - Merano - Prague


Art Fairs 2010-2018

Art Laren - Suëstra Susteren

PAN Amsterdam - CAR Essen

EAF Rotterdam - FAF Amsterdam


ArtGalleries in

The Netherlands

Belgium

Germany

Switzerland

crazy about art, serious about people…

atelier L2 art+design

Leny Franken + Leo Klein

2018-05-20 PRIVACYverklaring L2-AVG.pdf


Wie zijn wij?


Misschien hoeven we niet al te ver te zoeken naar een verklaring voor het bestaan van het samenwerkingsverband tussen Leny Franken en Leo Klein. De uitleg kan gewoon liggen in het feit dat twee of meer mensen samen iets kunnen doen dat ze niet altijd alleen voor elkaar kunnen krijgen. Atelier L2 art+design herbergt de magie van de symbiotische energie van het scheppen.


Beide autonome beeldend kunstenaars in een stimulerende samenwerking. Een samenwerking die niet invult maar aanvult met het streven om elkaar minimaal te beïnvloeden. Zowel Leny als Leo willen daarin niet anoniem blijven, een ‘WIJ’, los en onafhankelijk van elkaar maar gelijkgezind en individueel. Voor ons is Kunst niet alleen een kwestie van vorm en kleur maar van persoonlijke inhoud. Met meer dan dertig jaar ervaring in de kunst scene verwijst atelier L2 art+design naar een herkenbare identiteit. De kunstenaars van atelier L2 art+design overschrijden graag de grenzen van vorm en lappen stereo typeringen aan hun laars: zijn de werken van de kunstenaars van atelier L2 als beeldende kunst succesvol doordat zij hun projecten soms pontificaal neerplanten in de openbare ruimte, waar de wetten anders zijn dan die voor de Kunst?

Juist daarom zoeken Leny Franken en Leo Klein naar eenvoud, maar de gedrevenheid van de makers is minstens zo belangrijk, dat typeert hun handtekening. De beeldexpressie van Leny en Leo biedt vaak een stille meditatieve beleving voor jong en oud…


Bent u geïnteresseerd in ons werk neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag welke galerie bij u in de buurt gevestigd is.


Het is uiteraard mogelijk om na afspraak ons atelier te bezoeken. Daar is het ‘work-in-progress’ te zien en hooguit enkele werken die gereed zijn. Een kunstliefhebber die ons atelier wil bezoeken is van harte welkom om met een goed glas wijn of een kop koffie kennis te maken met ons, ons werk en de gedachtegang achter onze werken.

Eerlijkheidshalve zijn de verkoopprijzen in het atelier dezelfde als in de galerieën. En omdat wij er niet goed in zijn, marchanderen wij niet. Onze handelwijze is vooral transparant, en wij houden van FairPlay naar onze galeriehouders. In de 35 jaar van ons kunstenaarschap waarderen de verzamelaars van ons werk en onze galeriehouders dat ten zeerste.


Ons werk is te vinden in permanente stock van ruim vijftien galeries in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.

Leny Franken + Leo Klein   unique ideas…   unique artwork…

Leny Franken, beeldend kunstenaar, kunstliefhebber en culturele ondernemer


Een beeldend kunstenaar met een open lach naar haar omgeving toe, creëert steelse bronzen vogels met een ingetogen inborst. Vanuit een concept dat vage herinneringen oproept met een van de meest opmerkelijke hedendaagse Belgische kunstenaars Achilles Cools. Zelfs in een aantal schilderijen treft men er een geestverwantschap aan die buitengewoon te noemen is. Des te bijzonder omdat beide kunstenaars elkaar niet kenden.


De bronzen vogels van Leny Franken zijn sober, stralen eenvoud uit, de kunst van het weglaten, zodat elk vlak, elke lijn in functie staat van het wezen. Zelfs de titel ‘MusLukt’ functioneert als een pars pro toto.

Leny Franken weet elke keer weer de formele compositie van een, naar alle waarschijnlijkheid uitgestorven vogelsoort, als ook het fantasiethema van het onderwerp ‘Vogels’ in balans te brengen, zodat de vogels berusten in het feit dat zij in hun gestolde bronzen wereld in hun ageren beperkt zijn en daardoor de beschouwer een optimale kans geven om van hun karakteristieke essentie te genieten.


De bronzen danseresjes daarentegen zijn extravert, in vloeiende bewegingen maken zij de wereld blij met hun vrouwelijk schoon. Gracieus, koket en uitdagend, een tikkeltje wulps vragen zij de aandacht van de passant. Zij spelen zolang met hun omgeving totdat de lucht in bevroren ijle lijnen in hun lichamen smelt.


Dat Leny Franken vele facetten van haar omgeving in haar typische contouren kan vertalen blijkt dan weer uit de collectie ‘Köpkus’. Het is haar geschiedenis in keramiek en brons over familie, buren en kennissen. Over mensen, over u en heel veel over haar zelf…


Leny Franken, afkomstig uit Bergen op Zoom, volgde na HBS-A de HBO opleiding NXX (handenarbeid en pedagogiek) in Den Haag. Was een jaar werkzaam bij de Pedagogische Academie in Sittard. Was daarna dertig jaar verbonden aan de Universiteit Maastricht als medewerker juridische zaken bij het Bureau van de Universiteit. Volgde daarnaast opleidingen in diverse disciplines en technieken waaronder schilderen, tekenen en ruimtelijke vormgeving. De werken van Leny Franken zijn aangekocht door particulieren, bedrijven en overheidsinstanties in binnen- en buitenland.

Leo Klein, beeldend kunstenaar, restaurateur, fotograaf, schrijver, kunstliefhebber en culturele ondernemer


Leo Klein vindt zijn weg in verschillende kunstdisciplines. Soms vanuit een concept maar altijd met de intuïtie als kunstzinnig kompas. Er is een uitgesproken liefde voor de oervormen, voor eenvoud, ‘less is more’, de kunst van het weglaten…

Vanuit zijn innerlijk gevoel krijgt het denkbeeld een permanente vorm.


IJzeren Objecten

Een sloperij is voor Leo Klein ‘gewijde grond’. Van ‘weggegooid’ naar ‘vind-spulletjes’ recupereert hij de gedumpte artefacten van de huidige welvaart in eigen-wijze vormtaal. Leo Klein springt hier op de voor hem fascinerende eeuwige cirkel van het leven. In die kringloop zoekt hij de sterkste manier van communiceren tussen de verschillende materialen. Zijn zoektocht naar het optimale artistieke spanningsveld tussen die diverse materialen is dan op zich al een belevenis. Zo ontstaan zijn eigenzinnige maar vooral kwetsbare beelden.


De bronzen beelden

De in brons gegoten beelden zijn het eindresultaat van beschouwingen en overpeinzingen. In tegenstelling tot de ijzeren beelden waar hij componeert van wat hem ‘toe-valt’, is Leo Klein bij de materie brons in staat vanaf het begin zijn eigen vorm te bepalen. Ingetogen, sober, met een speels karakter. Zijn liefde voor de evenwichtige lijn in optima forma.

De haastige toeschouwer is er snel aan voorbij gelopen, maar diegene die tijd heeft kan er gewoon bij stilstaan…


De werken van Leo Klein zijn

aangekocht door particulieren, bedrijven en overheidsinstanties in vele Europese landen, Namibië en Zuid-Afrika.

 

Ik ben alléén geboren en ik ga alléén dood.

Doordat ik er ben, ben ik ook alléén,

even, tijdelijk.

Het feit dat ik weet dat ik er ben

is een trucje om de tijd dat ik er ben te rekken,

om zo de illusie van immortality te wekken.

Om de illusie dat ik er ben in stand te houden

creëer ik vorm, zet ik mijn gedachten op papier, verwek ik een kind.

En zodoende probeer ik mijn eindig bestaan

te camoufleren,

in de hoop dat na mijn kortstondig hier zijn,

mijn gedachtenis (gedachtegoed)

in leven gehouden wordt.


(Uit: Leo Klein, Korte Verhalen)

depuis MMX                atelier L2 art+design v.o.f.                +31 6 138 37 211


Wij ontwerpen uitsluitend unica en PICTORIGHT waakt over ons copyright…

atelier-L2-art+design