Home
Home-NL atelier L2 art+design Kunstgalerie Masterclass Artsupplies Culinair Netwerk Publiciteit OVERMUNTHE KUNZfetti
Home Home


Exhibitions 2010-2018

Barcelona - Boedapest - København

London - Malmö - Paris

Vienna - Merano - Prague


Art Fairs 2010-2018

Art Laren - Suëstra Susteren

PAN Amsterdam - CAR Essen

EAF Rotterdam - FAF Amsterdam


ArtGalleries in

The Netherlands

Belgium

Germany

Switzerland

crazy about art, serious about people…

atelier L2 art+design

Leny Franken + Leo Klein

2018-05-20 PRIVACYverklaring L2-AVG.pdf

Wij zijn ons ervan bewust dat dat wij als creatieve ondernemer een actieve rol in de samenleving hebben.

De werkwijze van atelier L2 art+design is gericht op duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als leidraad voor ons beleid hanteren wij het concept van de 4P’s:


People - sociaal welzijn voor alle belanghebbenden.

Planet - milieu en impact op de maatschappij door partnerkeuze.

Prosperity - op een gezonde manier en op lange termijn winst maken

Participation - het stimuleren van ondernemerschap, initiatief en engagement bij onze collega's creatieve ondernemers.


Door samen te werken met creatieve partners, versterk je elkaar en heb je meer te bieden dan wanneer ieder voor zichzelf blijft werken…

Belangrijk is dat iedereen in de samenwerking doet waar zij/hij goed in is!

Iedere partner laat zich in een co-creatie traject op zijn eigen expertise aanspreken.

Communiceren is hier wel de graadmeter voor succesvol samenwerken…


Op deze site vind je een link naar de partners met wie atelier L2 art+design graag samenwerkt…


Leny Franken + Leo Klein

Network

artsupplies

HA!MAN...

Francois Leroux

Zuid Afrikaanse stemkunstenaar en cellist. Klik hier om naar zijn muziek te luisteren

Christoph Mödersheim

singer-songwriter met lyrische klanken maar vooral bijtende teksten die aan het denken zetten !!!


depuis MMX                atelier L2 art+design v.o.f.                +31 6 138 37 211


Wij ontwerpen uitsluitend unica en PICTORIGHT waakt over ons copyright…

We design exclusively unica and PICTORIGHT watches our copyright…


Mark Verhijde

Mark Verijde

network

Jacques

Smeets